Koliko jestive hrane bacimo svakog dana?

Pitanje količine hrane u kući nekada je bio pokazatelj lične i porodične uspešnosti. Koliko smo imućni i zadovoljni životom, često se u našoj kulturi iskazivalo bogatim trpezama, preobilnim obrocima i hranom koja…